Nederlandse start-up creëert doorbraak in WiFi markt

06-09-2017

De inrichting van zakelijke WiFi netwerken was tot op heden voorbehouden aan gespecialiseerde WiFi bedrijven die de markt stevig in handen hadden. Start-up WiFi 365 maakt daar een einde aan door als eerste ter wereld WiFi as a Service aan te bieden vanuit een fabrikanten rol.

Waar gerenommeerde WiFi fabrikanten alleen apparatuur verkopen, biedt WiFi 365 een WiFi as a Service dienst aan. “Door slimme standaardisatie stellen wij hiermee alle IT-bedrijven in staat om WiFi as a Service aan te bieden” aldus Reino Wentzel, medeoprichter van WiFi 365. “Hierdoor gaat de traditionele WiFi markt compleet veranderen.”

WiFi dienst

Vergelijkbaar met het leveren van een Office 365 licentie, kunnen automatiseerders nu een full-service WiFi abonnement leveren aan hun klanten. De gestandaardiseerde WiFi dienst wordt vervolgens binnen 2 weken geleverd en vraagt geen enkel beheer of onderhoud; (security)updates worden automatisch uitgevoerd en via een app is de status van het netwerk inzichtelijk. Daarnaast hoeft de eindklant geen dure apparatuur aan te schaffen maar betaalt zij enkel een maandbedrag voor het gebruik van de WiFi dienst.

Gas, water, licht en WiFi

“Gas, water, licht en WiFi zijn de basisvoorwaarden voor ieder bedrijf”, stelt Wentzel. “Daarom maken wij de afname van onze WiFi dienst net zo eenvoudig als het gebruik van gas, water en licht.”
Om dit te realiseren wordt er, vergeleken met traditionele WiFi-aanbieders, een totaal andere werkwijze gehanteerd. Zo wordt er vooraf geen dure meting op locatie uitgevoerd, maar wordt er remote een slimme analyse gedaan. Ook is er geen complexe configuratie meer nodig dankzij de automatische configuratietool die onderdeel uitmaakt van de WiFi dienst.

Marktverschuiving

De specialisten van WiFi 365 spraken vooraf aan de oprichting van hun bedrijf met een aantal grote WiFi fabrikanten. Geen van deze fabrikanten durfde het aan om af te zien van het traditionele verkoopmodel, veelal omdat dit ten koste zou gaan van geprognotiseerde omzet. Dit terwijl er momenteel een marktverschuiving gaande is van traditionele verkoop naar het afnemen van diensten. Daarom besloten de specialisten tot de oprichting van de eerste WiFi as a Service vendor ter wereld, waarmee zij de eerste fabrikant van een WiFi dienst werden.

Over landsgrenzen

De eenvoud van het model betekent een grote verandering in de traditionele WiFi markt. Het leveren van professionele WiFi-oplossingen is niet langer tot gespecialiseerde partijen beperkt en iedere automatiseerder kan zonder enige ervaring eenvoudig een hoogwaardige WiFi dienstverlening bieden. Ook over onze landsgrenzen heen is met enthousiasme gereageerd op de doorbraak van de Nederlandse start-up. WiFi 365 is in vergaande onderhandelingen met distributeurs uit onder andere Oostenrijk en België.

Persinformatie

Voor meer informatie over WiFi 365 neemt u contact op met:
Bert Enserink, mede oprichter WiFi 365, 06-1610 6680, bert@WiFi365.com